İşletmemizde kullanılan bütün yeni kimyasal, proses ve faaliyetler Ar-Ge departmanı tarafından gerekli analiz, test ve denemeler sonucunda belirlenmekte ve uygulamaya alınmaktadır.
 
  • Boyahane birim ürün maliyetini düşürmek,
  • İlk seferde doğru renk tutturma oranını arttırmak,
  • İşletmede meydana gelen sorunları analiz ederek çözümlerini üretmek,
  • Üretim verimliliğini arttırmak,
  • Bilgi yönetimi ve teknoloji takibini sağlamak
  • Ürün performansını iyileştirmeye ve yeni ürün yaratmaya yönelik faaliyetler Ar-Ge birimi tarafından yürütülmektedir.

© 2015 Neo Sistem. Tüm hakları saklıdır.