Arbul Entegre Tekstil muhasebe işlemlerinde ve mali tablolarının hazırlanmasında, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın standart finansal tablo ve raporlar ile ilgili muhasebe standartlarını düzenleyen tebliğlerine uymaktadır.© 2015 Neo Sistem. Tüm hakları saklıdır.